Samozhutniteľný betón SCC

Samozhutniteľný betón SCC je veľmi tekutý betón, ktorý vplyvom vlastnej váhy dokáže celkom vyplniť priestor debnenia alebo formy aj v silne vystužených prierezoch, bez použitia vibrácie alebo iného spôsobu zhutnenia. Používa sa v konštrukciách zložitých tvarov s vysokou mierou vystuženia, pri konštrukciách kde je požiadavka na hutný, hladký a homogénny povrch betónu, v prefavýrobe, pri betónovaní konštrukcií, kde nie je možné zhutňovanie pomocou vibrácie.

Ponuka samozhutniteľných betónov

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri