Polystyrenbetóny

Polystyrénbetón je ľahký jemnozrnný betón s obsahom expandovaných granulí, ktoré ho vyľahčujú a zabezpečujú jeho zníženú tepelnú vodivosť. Používa sa ako výplňová vrstva pri realizácii podláh pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastností, ďalej pri realizácii plochých striech ako spádová vrstva.

Ponuka polystyrénbetónu

Polystyrenbetóny
Polystyrenbetóny
Polystyrenbetóny
Polystyrenbetóny
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri