Kvalita a technológie

Využívame najmodernejšie plnoautomatické výrobné zariadenie

Využívame najmodernejšie plnoautomatické výrobné zariadenie ELBA EBCD 60, ktoré nám umožňuje vyrábať 60 m3 čerstvého betónu za hodinu. Toto moderné výrobné zariadenie umožňuje súčasné dávkovanie 4 druhov kameniva zo zásobníka o objeme 84 m3, použitie 3 druhov cementov, prípadne prímesí, 4 druhov prísad, to všetko do 4 samostatných váh, odkiaľ sa v slede presne stanovených technologických postupov dávkujú do miešacieho jadra. V miešacom jadre sa zmes zhomogenizuje a po uplynutí času miešania sa pomocou dopravných prostriedkov expeduje na stavby.

Súčasťou dávkovacieho a riadiaceho systému sú sondy vlhkosti kameniva, ktorých namerané hodnoty sa zohľadňujú v dávkovacom procese a konzistomer vyhodnocujúci optimálnosť vyrábanej zmesi.

ELBA

ELBASpoločnosť "ELBA-WERK" si kladie vysoké požiadavky na produkciu zariadení na výrobu betónu. Spoločnosť má vedúce postavenie vo svete z hľadiska kvality, produktivity a efektivity práce svojich zariadení. Všetky diely a komponenty sú vyvíjané a vyrábané v Ettlingene v Nemecku. Zároveň aj všetky zariadenia a riadiace prvky sú pred dodaním kontrolované a testované v ELBA-WERK Maschinen-GmbH.

Viac informácii ...

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri