Doprava a čerpanie

Doprava a čerpanie betónovej zmesi tvorí veľmi dôležitú časť vo výrobno - dodavateľskom procese, v ktorom musí byť dôkladne zhodnotená dopravná dostupnosť stavby, optimálne zvolený typ čerpadla na betón, od objemu dodávaného betónu a vzdialenosti na stavbu vhodne zvolený počet a typ domiešavačov, ich frekvencia zladená s rýchlosťou a možnosťami spracovania betónu na stavbe.

Dopravu betónu zabezpečujeme domiešavačmi s objemom od 5 m3 až po 10 m3.

Čerpanie betónu zabezpečujeme čerpadlami s dosahom 21 až 52 m.

Informácie o aktuálnych cenách

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri