Cenník

Betón STN EN 206 - 1

Betón STN  EN 206 - 1 Cena
Pevnostná trieda betónu Stupne vplyvu prostredia Max. frakcia kameniva Obsah chloridov Konzistencia €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
C 8/10 X0 Dmax 22 mm Cl 0,4 S1-S3 43,00 € 51,60 €
C 8/10 X0 Dmax 16 mm Cl 0,4 S1-S3 44,50 € 53,40 €
C 12/15 X0 Dmax 22 mm Cl 0,4 S1-S3 45,00 € 54,00 €
C 12/15 X0 Dmax 16 mm Cl 0,4 S1-S3 46,50 € 55,80 €
C 12/15 X0 Dmax   8 mm Cl 0,1 S1-S3 53,00 € 63,60 €
C 12/15 X0 Dmax   4 mm Cl 0,1 S1-S3 56,00 € 67,20 €
C 16/20 X0 Dmax 22 mm Cl 0,1 S1-S3 47,00 € 56,40 €
C 16/20 X0 Dmax 16 mm Cl 0,1 S1-S3 48,50 € 58,20 €
C 16/20 X0 Dmax   8 mm Cl 0,1 S1-S3 55,00 € 66,00 €
C 16/20 X0 Dmax   4 mm Cl 0,1 S1-S3 58,00 € 69,60 €
C 20/25 XC1 Dmax 22 mm Cl 0,1 S1-S3 50,00 € 60,00 €
C 20/25 XC1 Dmax 16 mm Cl 0,1 S1-S3 52,50 € 63,00 €
C 20/25 XC1 Dmax   8 mm Cl 0,1 S3 58,00 € 69,60 €
C 25/30 XC1-XC3 Dmax 22 mm Cl 0,1 S3 53,00 € 63,60 €
C 30/37 XC1-XC3 Dmax 16 mm Cl 0,1 S3 57,00 € 68,40 €
C 35/45 XC1-XC4,XD1-XD3 Dmax 16 mm Cl 0,1 S3 68,00 € 81,60 €
C 40/50 XC1-XC4,XD1-XD3 Dmax 16 mm Cl 0,1 S3 76,00 € 91,20 €
C 45/55 XC1-XC4,XD1-XD3 Dmax 16 mm Cl 0,1 S3 82,00 € 98,40 €
CBGM C12/15 Dmax 22 mm S1 39,00 € 46,80 €
CBGM C16/20 Dmax 22 mm S1 41,00 € 49,20 €

Cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

Cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
CB III Dmax 16 mm Cl 0,2 S3 62,00 € 74,40 €

Cementom stmelená zmes pre podkladové vrstvy STN EN 14 277 - 1

Cementom stmelená zmes pre podkladové vrstvy STN EN 14 277 - 1 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
CBGM C5/6 Dmax 22 mm S1 35,00 € 42,00 €
CBGM C8/10 Dmax 22 mm S1 37,00 € 44,40 €
CBGM C12/15 Dmax 22 mm S1 39,00 € 46,80 €
CBGM C16/20 Dmax 22 mm S1 41,00 € 49,20 €

Ľahké betóny

Ľahké betóny €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
Polystyrénbetón objem.hmot. 900 kg/m3 Dmax  4 mm S1-S3 90,00 € 108,00 €
Polystyrénbetón objem.hmot. 500 kg/m3 Dmax  4 mm S1-S3 95,00 € 114,00 €

Anhydritové liate potery

Anhydritové liate potery €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
CA-C20 F5 Dmax  4 mm 240 mm 140,00 € 168,00 €
CA-C25 F6 Dmax  4 mm 240 mm 145,00 € 174,00 €
CA-C30 F7 Dmax  4 mm 240 mm 150,00 € 180,00 €

Príplatky za voliteľnú úpravu vlastností čerstvých betónových zmesí

Príplatky za voliteľnú úpravu vlastností čerstvých betónových zmesí € / m3 bez DPH € / m3 s DPH
Zmena konzistencie S4 1,00 € 1,20 €
S5 2,00 € 2,40 €
Opatrenia pre betonáž v zimnom období od 15.11. do 31.3. automaticky 3,00 € 3,60 €
do – 10°C na požiadanie 5,00 € 6,00 €
Použitie prísad na spomalenie tuhnutia 3,50 € 4,20 €
Použitie prísad na urýchlenie tuhnutia 3,50 € 4,20 €
Vodostavebný betón od triedy C 20/25 3,00 € 3,60 €
Trvanlivý a mrazuvzdorný betón od triedy C 25/30 13,00 € 15,60 €
SCC betóny triedy C 25/30, C 30/37 8,00 € 9,60 €
Likvidácia vráteného betónu 25,00 € 30,00 €
Príplatok za dodávku betónu vo sviatok a v deň pracovného pokoja 3,00 € 3,60 €

Doprava betónu

Doprava betónu
Druh vozidla Sadzba € / km Sadzba za 15 min nakládky Sadzba za 15 min vykládky
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Domiešavač 5 m3 1,80 € 2,16 € 6,00 € 7,20 € 6,00 € 7,20 €
Domiešavač 6 m3 2,00 € 2,40 € 6,50 € 7,80 € 6,50 € 7,80 €
Domiešavač 7 m3 2,20 € 2,64 € 7,00 € 8,40 € 7,00 € 8,40 €
Domiešavač 8 m3 2,40 € 2,88 € 7,50 € 9,00 € 7,50 € 9,00 €

Čerpanie betónu

Čerpanie betónu
Druh čerpadla Sadzba € / hod Sadzba € / km
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Čerpadlo P 38 DHF (hadice ø 50 mm, betón Dmax 8mm ) 50,00 € 60,00 € 0,80 € 0,96 €
Čerpadlo P 715 (hadice ø 100 mm) 55,00 € 66,00 € 0,80 € 0,96 €
Čerpadlo s dosahom  M  19 – 24 m 75,00 € 90,00 € 1,56 € 1,87 €
Čerpadlo s dosahom  M  26 – 28 m 80,00 € 96,00 € 1,56 € 1,87 €
Čerpadlo s dosahom  M  28 – 32 m 85,00 € 102,00 € 1,56 € 1,87 €
Čerpadlo s dosahom  M  36 m 90,00 € 108,00 € 1,56 € 1,87 €
Čerpadlo s dosahom  M  42 m 105,00 € 126,00 € 1,56 € 1,87 €
Čerpadlo s dosahom  M  46 m 115,00 € 138,00 € 1,56 € 1,87 €
Príplatky čerpadlá bez DPH s DPH
Použitie rozjazdovej chémie 26,00 €/položka 31,20 €
Použitie kovového potrubia 5,00 €/bm/deň 6,00 €
Použitie gumových hadíc 6,00 €/bm/deň 7,20 €
Čerpanie drátkobetónu 2,70 €/m3 3,24 €
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe plus 30 min. k dobe čerpania
Neskoré zrušenie objednávky do 24 hod 50,00 €/položka 60,00 €/položka
Zbytočný príjazd na stavbu 100,00 €/položka 120,00 €/položka

Cenník na stiahnutie

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri