Cementové potery

Cementové potery sú betónové plochy v budovách realizované ako podkladové (vyrovnanie povrchu, riešenie spádu, vrstvy pod alebo nad izoláciu) a povrchové (podlahy určené ako úžitkové vrstvy vyžadujúce spravidla odolnosť proti obrusu).

Ponuka cementových poterov

Cementové potery
Cementové potery
Cementové potery
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri