Betóny STN EN 206-1

Betón STN EN 206 - 1 je najčastejšie používaný betón, charakterizovaný ako betón s uzavretou štruktúrou, ktorý po zhutnení vykazuje minimálny obsah vzduchových pórov (okrem prevzdušňujúcich pórov pre zvýšenie mrazuvzdornosti). Betón podľa STN EN 206-1 je betón, ktorý sa bežne využíva na konštrukcie betónované na stavbe, na montované a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierských stavieb z betónu.

Ponuka betónových zmesí

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri