Betón a produkty

Betóny STN EN 206-1
Betóny STN EN 206-1
Betón STN EN 206 - 1 je najčastejšie používaný betón, charakterizovaný ako betón s uzavretou štruktúrou, ktorý po zhutnení vykazuje minimálny obsah vzduchových pórov (okrem prevzdušňujúcich pórov pre zvýšenie mrazuvzdornosti)...
Vodotesné betóny
Vodotesné betóny
Vodotesný betón je betón, ktorý odoláva tlakovej vode a na jeho vzdušnej strane nevzniknú viditeľné priesaky, prípadne vlhké škvrny a pri skúške vodotesnosti podľa STN EN 12390-8 je maximálna hodnota priesaku na skúšobných telesách 50 mm a menej...
Anhydritový poter
Anhydritový poter
Anhydritový liaty poter je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami, určená k realizácii interiérových podláh so širokým uplatnením v bytovej, administratívnej a priemyselnej výstavbe...
Cementové potery
Cementové potery
Cementové potery sú betónové plochy v budovách realizované ako podkladové (vyrovnanie povrchu, riešenie spádu, vrstvy pod alebo nad izoláciu) a povrchové (podlahy určené ako úžitkové vrstvy vyžadujúce spravidla odolnosť proti obrusu)...
Polystyrenbetóny
Polystyrenbetóny
Polystyrénbetón je ľahký jemnozrnný betón s obsahom expandovaných granulí, ktoré ho vyľahčujú a zabezpečujú jeho zníženú tepelnú vodivosť. Používa sa ako výplňová vrstva pri realizácii podláh pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastností...
Penobetóny
Penobetóny
Penobetón je jemnozrnný pórovitý betón vyrábaný na báze cementu, s použitím penotvornej prísady k vytvoreniu makropórovitej štruktúry. Vyrába sa primiešaním vopred vyrobenej stabilnej peny do cementového mlieka...
Cestné betóny
Cestné betóny
Cestný betón je betón určený k zhotovovaniu cementobetónových krytov vozoviek, diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikácii, dopravných a iných plôch, letiskových dráh a plôch, parkovísk a ostatných plôch...
Samozhutniteľný betón SCC
Samozhutniteľný betón SCC
Samozhutniteľný betón SCC je veľmi tekutý betón, ktorý vplyvom vlastnej váhy dokáže celkom vyplniť priestor debnenia alebo formy aj v silne vystužených prierezoch, bez použitia vibrácie alebo iného spôsobu zhutnenia...
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri