Novinky

Vyskúšajte

Betón s riadeným tuhnutím

Betón s riadeným tuhnutím, je betón ktorého fáza tuhnutia je podľa potrieb usmerňovaná v čase pomocou prísad. Uplatnenie si našiel tento betón pri realizácii podláh, hlavne v obytných častiach, kde po uložení betónu nie je možné pristúpiť k realizácii hladenia povrchu, nakoľko táto fáza povrchovej úpravy sa realizuje spravidla po 8 a 10 hodinách po uložení betónu.

Správnym načasovaním tuhnutia je možné celú realizáciu hladenia zvládnuť tak, aby zvýšená hlučnosť v čo najmenšej miere zaťažila okolie stavby.

Zoznam noviniek

Betón s riadeným tuhnutím, je betón ktorého fáza tuhnutia je podľa potrieb usmerňovaná v čase prísadami. Uplatnenie si našiel pri realizácii podláh, hlavne v obytných častiach, ...

Čítaj viac >
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri