PROFIL SPOLOČNOSTI

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj betónu v okolí Bratislavy a Modry. Naša spoločnosť vníma betón, ako stavebný materiál, ktorého vlastnosti a charakter možno neustále z hľadiska ľudských potrieb zdokonaľovať, vylepšovať a v kombinácii s inými stavebnými materiálmi vytvárať nespočetné množstvo variácii stavebných prvkov.

NOVINKY

Betón s riadeným tuhnutím, je betón ktorého fáza tuhnutia je podľa potrieb usmerňovaná v čase prísadami. Uplatnenie si našiel pri realizácii podláh, hlavne v obytných častiach, ...

Čítaj viac >

POZRITE SI NAŠE VIDEO

Video

TECHNOLÓGIA

Využívame najmodernejšie plnoautomatické výrobné zariadenie ELBA EBCD 60, ktoré nám umožňuje vyrábať 60 m3 čerstvého betónu za hodinu.

Toto moderné výrobné zariadenie umožňuje súčasné dávkovanie 4 druhov kameniva zo zásobníka o objeme 84 m3, použitie 3 druhov cementov, prípadne prímesí, 4 druhov prísad, to všetko do 4 samostatných váh, odkiaľ sa v slede presne stanovených technologických postupov dávkujú do miešacieho jadra.

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri